การดูแลตนเองหลังการรักษา

  1. หลังจากถอนเข็มแล้ว ควรนอนพักบนเตียงสักครู่
  2. ควรดื่มน้ำหลังการฝังเข็ม
  3. งดการอาบน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังการฝังเข็ม
  4. พักผ่อนให้เต็มที่อีก 1 วัน
  5. ถ้ามีไข้ให้กินยาลดไข้ตามปกติ อาการจะหายไปเองภายใน 24-48 ชั่วโมงโดยไม่มีอันตรายใดๆ

 

Visitors: 9,669